Legalizacja

Udzielanie kompleksowych porad i profesjonalnej pomocy w zakresie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców oraz w polskim prawie imigracyjnym, cywilnym i pracowniczym. Wsparcie na każdym etapie postępowania administracyjnego, począwszy od przygotowania niezbędnych dokumentów, a skończywszy na uzyskaniu pozytywnej decyzji.
  • Uzyskanie numeru PESEL
  • Meldunek
  • Oświadczenia, zezwolenia na pracę
  • Karta czasowego pobytu
  • Karta stałego pobytu
  • Pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Apelacja/odwolanie
  • Inne rodzaje pism lub odwołań od decyzji instytucji państwowych
Kontakt: + 48535767000 (Kliknij 2 – legalizacja pobytu) Pon-Pt 9.00-17.00 biuro.wartorazem@gmail.com
Связаться с нами